Integratie


Het succes van de integratie van bedrijfsonderdelen bij een fusie, bedrijfsovername of samenvoeging wordt bepaald door een goede planning, juiste snelheid en het creëren van voldoende draagvlak. ACOL BV is in staat in korte tijd een grondige analyse uit te voeren van de bestaande en gewenste situatie. Op basis daarvan maken wij een plan van aanpak waarmee uw organisatie de beoogde synergie- en schaalvoordelen van de integratie zo volledig mogelijk realiseert.

 

Integratie advies
ACOL BV heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van integratie van bedrijven en bedrijfsonderdelen bij fusies en overnames. Na een grondige analyse adviseren wij u over het juiste plan van aanpak binnen uw organisatie. In ons advies houden wij rekening met zowel in- als externe factoren die het succes van de integratie beïnvloeden.

 

Integratie projecten
ACOL BV staat u niet alleen terzijde met een duidelijk en gedegen advies. Zodra het plan van aanpak voor uw integratievraagstuk gereed is, kunnen wij u op project basis ondersteunen bij de implementatie van de voorgestelde werkwijze en aanpassingen.

 

Interim Management
Gedurende de looptijd van een integratietraject heeft uw onderneming misschien behoefte aan ondersteuning van het management. ACOL BV is gewend in te stappen in het management van organisaties die aan veranderingen onderhevig zijn. Met onze expertise en jarenlange ervaring bieden wij u extra ondersteuning en een betrouwbare sparring partner.